Home / O VATROGASNOJ ZAJEDNICI OPĆINE BEDEKOVČINA

O VATROGASNOJ ZAJEDNICI OPĆINE BEDEKOVČINA

O VATROGASNOJ ZAJEDNICI OPĆINE BEDEKOVČINA

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE BEDEKOVČINA

Utemeljenje

Ustrojstvom novog komunalnog sustava i Općine Bedekovčina, kao i  stupanjem na snagu Zakona o vatrogastvu iz  1993. godine , daje se mogućnost dobrovoljnim vatrogasnim društvima da na području svoje lokalne samouprave umjesto dotadašnjih saveza osnuju i udruže se u općinske vatrogasne zajednice.
Odmah po otvaranju ovih zakonskih mogućnosti na inicijativu pokojnog gospodina Ivana Bana iz Poznanovca, tada člana predsjedništva Vatrogasnog saveza općine Zabok i uz pomoć Rudolfa Zajeca sastaju se dana 25. svibnja 1993. predstavnici svih društava s područja Općine Bedekovčina i razmišljajući o budućnosti i organiziranosti vatrogastva na području općine Ivan Ban, Rudolf Zajec, Franjo Špiranec, Stjepan Herceg, Stjepan Žegrec, Franjo Siketić, Josip Babić, Ivica Pavlek Vilim Mlinarić, Antun Novosel, Tomo Meštrović, Alojz Kovaček i Željko Odak osnivaju Vatrogasnu zajednicu općine Bedekovčina.
U prvo predsjedništvo izabrani su Stjepan Herceg predsjednik, Stjepan Žegrec, zapovjednik, inž Vilim Mlinarić , zamjenik predsjednika, Željko Odak tajnik i članovi Slavko Stanić, Franjo Špiranec, Franjo Siketić i Ivan Ban.
Nakon preregistracije i usklađenja Statuta društava s odredbama novog Zakona o vatrogastvu i zakona o zaštiti od požara, te donošenja Odluka o pristupanju zajednici ista je i registrirana kod nadležnog upravnog tijela.

Dakle, Vatrogasna zajednica općine Bedekovčina osnovana je 25. svibnja 1993 godine, kao slijed promjena u ustrojstvu lokalne samouprave i donošenjem Zakona o zaštiti od požara i Zakona o vatrogastvu.

Bedekovčina je i ranije od 1952. do 1960. godine imala svoj Vatrogasni odbor općine do udruživanja u bivšu općinu Zabok u čijem su Vatrogasnom savezu do 1993. godine bila i vatrogasna društva sa područja općine. Dakle, može se uzeti ovaj kontinuitet u radu Vatrogasne zajednice.

Djelatnost zajednice
Poslovi i djelatnost vatrogasne zajednice su praćenje i provođenje propisa i mjera u oblasti zaštite od požara, usmjeravanje i usklađivanje rada dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Provođenje preventive u oblasti zaštite od požara , briga o ispravnosti i nabavi vatrogasne opreme.

Suradnja sa obrazovnim ustanovama na planovima stručnog usavršavanja i osposobljavanja vatrogasnih kadrova , organiziranje stručnih seminara , vježbi natjecanja i ino

.Vatrogasna zajednica djeluje na području općine Bedekovčina .

Osnovni podaci o društvima udruženim u zajednicu

U zajednicu je  udruženo pet vatrogasnih društava sa područja općine i to Dobrovoljna Vatrogasna društva Bedekovčina, Brestovec Orehovički, Kebel, Orehovica i Poznanovec. U zajednicu je preko tih društava danas udruženo 405 članova od kojih 210 aktivnih vatrogasaca od kojih 18 žena, 67 pričuvnih članova i 128 članova vatrogasne mladeži i djece.

DVD Bedekovčina
Osnovano je 31.12.1912 godine  djeluje  kao središnje društvo na području općine . Seli iz stare škole kod Svete barbare u modran dom 1997. godine i time doživljava preporod. Društvo ima 198 članova od toga 56 aktivna vatrogasca i 18 žena, 15 pričuvnih, tri začasna člana 11 članova i članica mladeži starijie od 16 godina 22 članice ženske mladeži, 28 članova muške mladeži , 16 članica ženske djece i 14 članova muške djece. Imamo i 15 podupirajućih članova.
Da su nam članovi po zvanju 3 Viša vatrogasna časnika, dva počasna viša vatrogasna časnika, tri časnika I klase , tri časnika, 11 dočasnika I klase, 23 vatrogasca I klase i 30 vatrogasaca. Predsjednik društva je Željko Odak, zapovjednik dipl. inž Janko Buzjak, a tajnik inž Tomislav Novosel.

DVD Brestovec Orehovički
Osnovano je u ljetnim danima 1942. godine. Društvo je aktivnije počelo raditi 1952. godine kada je uredilo prostorije u društvenom domu i nabavilo prvu vatrogasnu opremu. Društvo ima 50 članova i pet pripadnika vatrogasne mladeži
Predsjednik društva je Dragutin Gulija , zapovjednik inž Damir Habjanec, tajnik Željko Herceg.
DVD Kebel
Osnovano je 28. 11. 1954. godine. Marljivim radom i uz pomoć mještana sagrađen je 1963 godine vatrogasni dom.
Društvo ima 35 članova i pet vatrogasaca vatrogasne mladeži Predsjednik društva je Ivan Draganić, tajnik Stjepan Jaković , zapovjednik Ivan Jaković.
DVD Orehovica
Iako je društvo registrirano 06. svibnja 1970. godine u Orehovici je još od 1966 godine , kao samostalni vod DVD-a BrestovecOrehovički djelovala vatrogasna postrojba. Za vatrogasni dom adaptirana je zgrada Seljačke radne zadruge dovršena 1975 godine.Društvo ima 55 članova i 10 pripadnika vatrogasne mladeži.Predsjednik društva je Tomo Meštrović, tajnik Željko Siketić zapovjednik Ivica Pavlek .

DVD Poznanovec
Osnovano je 13.09. 1925 godine. Prvi vatrogasni dom izgrađen je 1928 godine, a drugi već 1936 godine. U ratu je dom stradao od požara pa se 1960 godine pristupilo izgradnji društvenih prostorija i pozornice, a kasnije dogradnji sanitarnog čvora i kuhinje.Društvo ima 49 aktivnih članova i 35 pripadnika vatrogasne mladeži i djece.Predsjednik društva je Franjo Habulin , tajnik Veljko Hajduk , a zapovjednik Antun Novosel.
POŽARNE ZONE

Utvrđuje se da je područje općine Bedekovčina prema Procjeni ugroženosti od požara i Planu zaštite od požara podijeljeno na pet požarnih zona kako slijedi:
požarna zona Bedekovčina područje djelovanja DVD-a – Bedekovčina, Križanče, Židovnjak
• požarna zona Brestovac Orehovički
područje djelovanja DVD-a – Brestovac Orehovički, Lug Orehovički, Pustodol Orehovički, Martinec Orehovički, Grabe,
požarna zona Orehovica – područje djelovanja DVD-a – Orehovica, Zadravec, Belovar Zlatarski, Vojnić Brijeg.
• požarna zona Kebel – područje djelovanja DVD-a Kebel
• požarna zona Poznanovec – područje djelovanja DVD-a – Poznanovec, Lug Poznanovečki.

Postojeće zone zadovoljavaju za sprječavanje širenja požara, a osiguravaju mogućnost gašenja jer je intervencija unutar zone moguća za 10 – 15 minuta.

 1. BROJ, VELIČINA, SMJEŠTAJ I USTROJ  DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBA TEMELJEM PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA

Na području Općine Bedekovčina nema Javne vatrogasne postrojbe već ga pokriva Zagorska javna vatrogasna postrojba iz Zaboka

Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških  eksplozija Općine Bedekovčina TD 253/1, RN 369/2000 utvrđena je  SREDIŠNJA  vatrogasna postrojba udruge dobrovoljnih vatrogasaca:

Rb Sjedište
broj vatrogasaca oprema
1 DVD Bedekovčina 20 dobrovoljnih vatrogasaca 1. autocisterna

2. lako navalno vozilo

3. kombi x 2

Pored navedenog DVD-i posjeduju i ostalu opremu, sredstva i zaštitnu opremu vatrogasaca.

 
 rb  sjedište
 minimalni broj vatrogasaca
 1  DVD BRESTOVEC OREHOVIČKI  10 vatrogasaca
 2  DVD KEBEL  10 vatrogasaca
 3  DVD OREHOVICA  10 vatrogasaca
 4  DVD POZNANOVEC  10 vatrogasaca

2. SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

POSTUPAK NAČIN DOJAVE VATROGASNE SNAGE
1. dojava požara telefonom na broj 193 ili 112 telefonom na broj
098404751
radio veza
dojava s područja Općine Bedekovčina Vatrogasnom operativnom centru Zagorske javne vatrogasne postrojbe  sa sjedištem u Zaboku
2. uzbunjivanje dežurne smjene VOC ZJVP u Zaboku radio veza
telefon
sirena
dežurni vatrogasac u VOC-u uzbunjuje dežurnu smjenu Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zaboka
3. uzbunjivanje SREDIŠNJEG DVD-a u Bedekovčini telefonom na broj 049/214714
sirenom
preko daljinske dojave
porukama na mobitele radio vezom
dežurni vatrogasac uzbunjuje središnju  postrojbu  DVD-a Bedekovčina
4. uzbunjivanje kompletnog sustava svih DVD-a Vatrogasne zajednice Bedekovčina,DVD Brestovec Orehovički
DVD Kebel
DVD Orehovica
DVD Poznanovec
telefonom porukama
sirenama
radio veza
u slučaju proširenja požara, na temelju odluke ZAPOVJEDNIKA vatrogasne intervencije na terenu dežurni vatrogasac aktivira sve dobrovoljne vatrogasne postrojbe na području Općine Bedekovčine i obavještava Županijskog vatrogasnog zapovjednika
5. uzbunjivanje snaga s područja Županije telefonom na broj 0911120201
radio veza
u slučaju požara velikih razmjera ZAPOVJEDNIK vatrogasne intervencije obavještava Županijskog vatrogasnog zapovjednika te traži aktiviranje snaga susjednih gradova i općina

Vatrogasne postrojbe se uključuju u akciju gašenja na dojavu Vatrogasnom operativnom centru u Zabok, odnosno u SREDIŠNJI DVD BEDEKOVČINA .

Zapovjednik (voditelj vatrogasne intervencije) donosi odluku o dinamici uključivanja vatrogasnih postrojba.

 

NAZIV VATROGASNE ORGANIZACIJE NAZIV VATROGASNE ORGANIZACIJE NAZIV VATROGASNE ORGANIZACIJE NAZIV VATROGASNE ORGANIZACIJE NAZIV VATROGASNE ORGANIZACIJE
1. DVD
BEDEKOVČINA
(SREDIŠNJI)
Vatrogasni dom
tel. 214-714
Stjepana
Radića 76 b
49221 Bedekovčina
2. DVD
BRESTOVEC OREHOVIČKI (OSTALI)
Tel- 049238289
Brestovec
Orehovički 37
49221 Bedekovčina
4. DVD
KEBEL
(OSTALI)
Kebel 57 c
49221 Bedekovčina
3. DVD
OREHOVICA
(OSTALI)
Orehovica 29 a
49221 Bedekovčina
5. DVD
POZNANOVEC
(OSTALI)
Zagorskih brigada bb
49222 Poznanovec
1. OSOBE ZA UZBUNJIVANJE DOBR.POSTROJBI 1. OSOBE ZA UZBUNJIVANJE DOBR.POSTROJBI 1. OSOBE ZA UZBUNJIVANJE DOBR.POSTROJBI 1. OSOBE ZA UZBUNJIVANJE DOBR.POSTROJBI
1. OSOBE ZA UZBUNJIVANJE DOBR.POSTROJBI
1. Janko Buzjak
09111200303
2. Krešo Pavetiček 0911120308
3. Odak Željko
0911120302
4. Tomislav Novosel 0911120312
5. Vatrogasni dom-sirena 049/
214-714
1.Damir Habjanec 0911120328

2. Vlado Kobeščak 0911120326

3. Josip Siketić 0911120327

1. Goran Gulija 091/11203142.Stjepan Jaković 0911120316
3. Ivan Draganić 0911120313
1.Ivica Pavlek 0911120332
2. Željko Siketić 0911120330
3. Tomo Meštrović 0911120304
1.Antun Novosel Kefa 0911120339
2. Franjo Habulin 0911120318
3. Ivan Novosel 0911120321

 

3. SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA

Vatrogasnu intervenciju vodi voditelj Vatrogasne postrojbe koja je prva počela s intervencijom. Zapovjednik dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi (DVD Bedekovčina) vodi vatrogasnu intervenciju do dolaska profesionalne vatrogasne postrojbe iz Zaboka, nakon čega vođenje preuzima voditelj te postrojbe.

Ako voditelj koji vodi vatrogasnu intervenciju ocijeni da raspoloživim sredstvima i snagama nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o događaju odmah obavješćuje nadređenog (županijskog) vatrogasnog zapovjednika koji preuzima vođenje intervencije.

  Skupština vatrogasne zajednice

Skupština je najviše tijelo upravljanja zajednicom .Skupštinu čine iz svakog društva tri člana i četiri člana iz redova osoba zaslužnih za razvoj vatrogastva a koje imenuje Predsjedništvo zajednice.

Predsjednik Skupštine po funkciji je predsjednik zajednice , a zamjenik predsjednika skupštine po funkciji je zamjenik predsjednika zajednice .

Predsjedništvo zajednice

Radom vatrogasne zajednice upravlja predsjedništvo zajednice u sastavu:

Željko Odak , predsjednik, mob 0911120302

Josip Siketić , zamjenik mob 0911120327

dipl. ing Janko Buzjak , zapovjednik mob. 0911120303

ing, zamjenik zapovjednika Tomislav Novosel  mob. 0911120312

Goran Gulija , tajnik mob 0911120304

Franjo Habulin, član mob. 0911120318

Tomo Meštrović  , član

Stjepan jaković  , član

Stjepan Hrvoj , član

Operativnim radom rukovodi zapovjedništvo vatrogasne zajednice u sastavu:

dipl. ing Janko Buzjak , zapovjednik, ing Damir Habjanec , zamjenik zapovjednika, Ivan Jaković, Antun Novosel i Ivica Pavlek.
Dosadašnje rukovodstvo:
Predsjednici zajednice bili su: Stjepan Herceg od 1993 do 1997. godine, inž. Vilim Mlinarić od 1997. do 2001. godine, Franjo Siketić od 2001. do 2005 godine , Željko Odak od 2005 godine do sada

Tajnici zajednice bili su : od 1993. godine do 2005. Željko Odak od 2005 do 2006 Veljko Hajduk od 2006 do danas Tomo Meštrović.

Zapovjednici zajednice bili su: Stjepan Žegrec od 1993. godine do 2001. godine i od 2001. godine do 2005 Josip Žegrec od 2005 do 2006.Stjepan Žegrec a od 2006 do dana dipl.ing Janko Buzjak.

Vatrogasna zajednica općine Bedekovčina

Adresa:
Stjepana Radića 76/b,
49221 Bedekovčina

Osnovne informacije:
Tel: 049/214-714
Fax: 049/214-714
Matični broj: 1136780
OIB: 35748209496
IBAN: HR: 8823400091110021831

Web informacije:
E-mail: dvdbedekovcina@kr.t-com.hr,

Web adresa: http://www.vzob.hr

Kontakt osobe:

Predsjednik:
Željko Odak
zeljkoodak@gmail.comOva e-mail

098/981-5837 ili 091/112-0302

Zapovjednik:
Janko Buzjak
janko.buzjak@t.ht.hrOva e-mail
091/112-0303

Tajnik:
Goran Gulija
gorangulija@gmail.comOva e-mail

091/1120314

VZO Bedekovčina sastoji se od slijedećih članica:

DVD Bedekovčina – središnji DVD
DVD Brestovec Orehovički – ostali DVD
DVD Kebel – ostali DVD
DVD Orehovica – ostali DVD
DVD Poznanovec – ostali DVD
DVD Bedekovčina

Adresa:
Stjepana Radića 76/b,
49221 Bedekovčina

Osnovne informacije:
Tel: 049/214-714
Fax: 049/214-714
Matični broj: 03039803
OIB: 67556247783
IBAN: HRO723400091110021737

Web informacije:
E-mail: dvdbedekovcina@kr.t-com.hr, dvdbedekovcina@gmail.com

Web adresa: http://www.vzob.hr

Kontakt osobe:

Predsjednik:
Željko Odak
zeljkoodak@gmail.comOva e-mail

098/981-5837 ili 091/112-0302

Zapovjednik:
Tomislav Novosel
tomislav.novosel1@kr.t-com.hrOva e-mail

091/112-0312

Tajnik:
Krešimir Pavetiček
kresimir.paveticek@t.ht.hrOva e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
091/112-0308

 

DVD Brestovec Orehovečki
Adresa:
Brestovac Orehovečki 37,
49221 Bedekovčina

Osnovne informacije:
Tel:
Fax:
Matični broj: 3052958
OIB: 00301899739
IBAN:HR8523400091110062140

Web informacije:
E-mail: dvd.brestovecorehovicki42@gmail.comOva e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Web adresa: http://www.vzob.hr

Kontakt osobe:

Predsjednik:
Josip Siketić
091/112 0327
josip.siketic@kr.t-com.hrOva e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Zapovjednik:
Krešo Galić
091/222-0467

Tajnik:
Marina Topolovec
091/222-0463
topolovecmarina@gmail.comOva e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

DVD Kebel

Adresa:
Kebel 57/c,
49221 Bedekovčina

Osnovne informacije:
Tel:
Fax:
Matični broj: 03017214
OIB: 22112680611
Žiro račun:2340009-1110049273

Web informacije:
E-mail:
Web adresa: http://www.vzob.hr

Kontakt osobe:

Predsjednik:
Stjepan Jaković
stjepan.jankovic@kr-t-com.hrOva e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
091/112-0313

Zapovjednik:
Goran Gulija
091/112-0314

Tajnik:
Martin Jurina
091/112-0316

 

DVD Orehovica

Adresa:
Orehovica 29/a,
49221 Bedekovčina

Osnovne informacije:
Tel:
Fax:
Matični broj: 3017133
OIB: 58530339167
Žiro račun: 2340009-1110068548

Web informacije:
E-mail: dvdorehovica99@gmail.comOva e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Web adresa: http://www.vzob.hr

Kontakt osobe:

Predsjednik:
Tomo Meštrović
091/112-0304
tomomestrovc66@gmail.comOva e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Zapovjednik:
Ivica Pavlek
091/112-0332

Tajnik:
Zdravko Kobrščak
091/635-9458
zkobescak@gmail.comOva e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

DVD Poznanovec

Adresa:
Zagorskih brigada 34,
49222 Poznanovec

Osnovne informacije:
Tel: 049/208-309
Fax:
Matični broj: 3017257
OIB: 78230022708
Žiro račun:2340009-1110027033

Web informacije:
E-mail: dvd.poznanovec@kr.t-com.hrOva e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Web adresa: http://www.vzob.hr

Kontakt osobe:

Predsjednik:
Franjo Habulin
098/512-425

Zapovjednik:
Marko Horvat
098/906-7271

Tajnik:
Ivica Benčić
098/531-226
bencic.ivica@gmail.comOva e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
U početku rada zajednice postavljena su pet temeljnih zadatka a to su:
Pomlađivanje članstva i uključivanje vatrogasne mladeži i djece u društva, te provođenje aktivnosti u svrhu privlaćenja mladeži u društva.
Stručno usavršavanje i osposobljavanje vatrogasnih kadrova.
Briga o ispravnosti i nabavci vatrogasne opreme.
Usmjeravanje i rukovođenje radom udrženih članova DVD-a sa temeljnnom zadaćom daljnjeg unapređenja vatrogastva u Općini Bedekovčina
i održavanje vatrogsnih natjecanja
Iako uvijek uz poteškoće u financiranju, naročito u početku rada zajednice odnosno ne odgovarajućeg financijskog praćenja programa od strane općine, možemo konstatirati da su ovi zadaci, zahvaljujući entuzijazmu volji i dobrovoljnom radu članova zajednice , u dobroj mjeri kroz deset godina izvršeni, osim što nije nabavljena vatrogasna oprema koja se zahtjeva propisima, a što iziskuje veća financijska sredstva.
Tako danas možemo konstatirati da skoro sva društva imaju vatrogasnu mladež i djecu. Da je od deset pripadnika mladeži pri osnivanju zajednice njihov broj danas 128 na što smo posebno ponosni.
Da smo u proteklom periodu kroz organizirane tečajeve osposobili za zvanje vatrogasnog časnika časnika 7 dočasnika I klase 22 dočasnika, za vatrogasca I klase 61 vatrogasaca, za zvanje vatrogasac 52 člana od kojih 16 žena, za zvanje vatrogasac vatrogasne mladeži 58 pripadnika vatrogasne mladeži i za
Da smo kroz pet održanih Općinskih vatrogasnih natjecanja ojačali operativnu spremnost i unaprijedili sportski duh vatroagasaca i vatrogasne mladeži te društva potakli na uvježbavanje i formiranje natjecateljskih vrsta. Da smo najbrojnija po broju natjecateljskih vrsta po postignutim rezultatima najbolja zajednica na županijskim vatrogasnim natjecanjima, a našavatrogasna mladež već treći put uzastopno učestvuje na državnim natjecanjeima, a na zadnjem predstavljali su 2dvije trećine natjecateljskih vrsta županije.
Uz to izvršavali smo obveze i učestvovali u svim aktivnostima koje je provodila Vatrogasna zajednica Krapinsko zagoraske županije i Hrvatska vatrogasna zajednica.
Nismo zadovoljni i niti jedno društvo nema u cijelosti Pravilnicima traženu opremu, a i postojeća je zastarjela, ali možemo kazati da smo u zadnje tri godine kroz zajednicu društva opremili sa opremom u vrijednosti oko 150.000,00 kuna.
Sva društva su se uz to za svoje aktivnosti snalazila kako je tko znao i provela su niz aktivnosti na obnovi i uređenju vatrogasnih domova, na obnovi i dopuni opreme, na provođenju preventivnih pregleda i zaštite od požara, na gašenju požara i uklanjanju posljedica elementarnih nepogoda .
Dakle unatoč kroničnom pomanjkanju financijskih sredstava sve su obveze i aktivnosti izvršene koje su pred zajednicu i pred vatrogasna društva bile postavljene i koje su zajednica i društva trebala ispuniti temeljem zakona o vatrogastvu i zaštite od požara, a društva su različitim radovima i snalaženjem osiguravala sredstva za održavanje dobrovoljnog vatrogastva u životu, na svom području. I nikad u proteklih deset godina nije bilo neodazivanja na intervencije ili zastoja u obavljanju vatrogasne djelatnosti i uvijek sve na dobrovoljnoj osnovi.
Danas kada obilježavamo obljetnicu zajednice uzimamo si obvezu da nastavimo još organiziranije i učinkovitije s radom , da svoju duboku humanost, hrabrost i nesebićnost pokažemo budućim generacijama stvarajući sve bolje uvjete rada i djelovanja vatrogastva i svi skupa zajedničkim pregnućima razvijamo vatrogastvo i zaštitu od požara za dobrobit svih mještana Općine Bedekovčina.

Postavio slike i tekst: Željko Odak

Komentiraj