Home / DVD Bedekovčina / DVD Bedekovčina Novosti / VZO BEDEKOVČINA RAD U POSEBNIM OKOLNOSTIMA

VZO BEDEKOVČINA RAD U POSEBNIM OKOLNOSTIMA

Vatrogasna zajednica općine Bedekovčina dobrovoljna je, stručna, humanitarna i nestranačka organizacija od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, Krapinsko zagorsku županiju i Općinu Bedekovčina u oblasti zaštite od požara.

Vatrogasna zajednica općine Bedekovčina objedinjuje, usmjerava i kordinira rad pet dobrovoljnih vatrogasnih društava Bedekovčina, Brestovec Orehovički, Kebel, Orehovica i Poznanovec koja iamju oko četiristo članova .

Operativne aktivnosti

Na području vatrogasne zajednice općine Bedekovčina u protekloj godini bilo je deset požara , osam tehničkih itervencija i jedna lažna dojava požara u tvornici za obradu otpada u Poznanovcu , uz to DVD Bedekovčina je učestvovao sa auto cistrenom na gašenju požara van općine u Mariji Bistrici i Velikom Bukovcu.

Prikaz intervencija po mjestima i DVD ima na slici.

Vatrogasci u borbi protiv koronavirusa

Redovnim aktivnostima koje vatrogasci svakodnevno provode, od gašenja požara na objektima i otvorenom prostoru do spašavanje iz nesreća i tehničkih intervencija, sanaciji posljedica potresa – od ove godine je pridodana i pomoć u borbi protiv koronavirusa.

DVD Bresovec Orehovički

Hrvatska vatrogasna zajednice je, prema uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, izradila niz smjernica kako bi se spriječilo širenje virusa među vatrogascima. Već početkom krize, zabranjene su sve neoperativne aktivnosti, donijete su smjernice za čišćenje i dezinfekciju opreme nakon intervencija te upute o postupanju u slučaju ukoliko netko od djelatnika postrojbe bude zaražen koronavirusom.

Aktivnosti vatrogasaca

Na samom početku ove pandemije Stožer civilne zaštite Općine Bedekovčina sa zamjenikom zapovjenika VZO Bedekovčina i zapovjednicima društava pripremili su popise operativnih vatrogasaca koje se može angažirati u slučaju potrebe.

DVD Kebel

Uz redovno održavanje opreme, veća pozornost je dana na pregledavanje opreme koja se može koristiti u ovakvoj situaciji, a koja uključuje, opremu za dekontaminaciju i sl.

DVD POZNANOVEC

I na našem području  vatrogasci pomažu u provođenju mjera zabrane okupljanja redovno obilaze područje općine . Po potrebi obavljaju prijevoz te nose hranu starijim osobama i učestvuju u aktivnosti podijele paketa najugroženijim mještanima.

DVD OREHOVICA

Prema naputku glavnog vatrogasnog zapovjednika i Stožera civilne zaštite RH, sva dobrovoljna vatrogasna društva su uključena u ophodnje na području djelovanja. Vatrogasci upozoravaju građane na zabranu okupljanja, a razmješteni su i po punktovima gdje pomažu policiji u kontroli kretanjagrađana.

DVD BEDEKOVČINA

Svaki tjedan je jedno društvo zajednice redom DVD Bedekovčina, Poznanovec, Brestovec Orehovički, Orehovica i Kebel   od 23. ožujka do  25. svibnja 2020. godine ukupno 64 dana u vremenu od 8,00 do 20, 30 sati kombi vozilom obilazilo  područja Općine Bedekovčina i vršilo  kontrolu javnih površina i okupljanja građana . Na tim aktivnostima učestvovalo je 128 vatrogasaca , a pređeno je oko 9000 kilometara.

Obrazovanje vatrogasnih kadrova

Vatrogasna zajednica općine Bedekovčina prije pandemije bila je uspješan organizator osposobljavanja za zvanje „Vatrogasac I klase“.

Nakon završenog osposobljavanja za zvanje vatrogasac u trajanju od 74 sata teorijske i praktične nastave  , koje je organizirala Vatrogasna zajednica općine Bedekovčina i jedne godine staža održan je tečaj i završni ispit za zvanje „vatrogasca I klase „.

Uspješno je položilo ispit 35 kandidata . Svima su uručena odgovarajuća uvjerenja o položenom zvanju za „vatrogasca I klase „.

Ostale aktivnosti

Na žalost u prošloj godini nismo izvršili sve aktivnosti koje smo planirali zbog nastale pandemije , pa tako i planirana osposobljavanja za dočasnike, zajedničku vatrogasnu vježbu članova zajednice i obilježavanje 50 godišnjice DVD Orehovica.

U okviru dozvoljenih mogućnosti obilježen 4. svibanj i štovan zaštitnik vatrogasaca Sveti Florijan u crkvi Svete Barbare u Bedekovčini i hodočašćem u Mariju Bistricu.  Vatrogasna zajednica Općine Bedekovčina  surađivala je sa vodstvom Općine Bedekovčina . Članovi zajednice učestvovali su u svim društvenim aktivnostima i zbivanjima te kulturnim manifestacijama na području općine, te u nizu aktivnosti koje su naši članovi provodili u cilju održavanja vatrogasnih objekata, nabavi vatrogasne opreme, te uvježbanosti vatrogasnih desetina.

PREDSJEDNIK VZO BEDEKOVČINA

Željko Odak

Komentiraj

Ostale vijesti

VATROGASNA VJEŽBA U BRESTOVCU OREHOVIČKOM

Vatrogasna zajednica Općine Bedekovčine radi uvida u stručnu i tehničku osposobljenost svojih dobrovoljnih vatrogasnih društava …