Home / DVD Bedekovčina / VATROGASNA VJEŽBA U BRESTOVCU OREHOVIČKOM

VATROGASNA VJEŽBA U BRESTOVCU OREHOVIČKOM

Vatrogasna zajednica Općine Bedekovčine radi uvida u stručnu i tehničku osposobljenost svojih dobrovoljnih vatrogasnih društava organizira zajedničku vježbu na području djelovanja zajednice,  kao i na području djelovanja pojedinog dobrovoljnog vatrogasnog društva.
Ovu godinu organizirana je taktičko vatrogasna vježba i prezentacija vatrogasne opreme s kojom raspolažu pojedina društva na području djelovanja dobrovoljnog vatrogasnog društva Brestovec Orehovički u samom centru mjesta Brestovec Orehovički. Vježba je održana  na objektu i u prostorima vatrogasnog doma DVD- a Brestovec Orehovički.
S obzirom na specifičnosti objekta u kojem se uz prostorije novog i starog dijela vatrogasnog doma nalaze i prostori trgovačke i ugostiteljske namjene sa skladištima, postoji mogućnost  boravka većeg broja ljudi u samom objektu, potrebno je simulirati mogući događaj od nastanka požara, temeljem kojeg bi se uvježbali svi potencijalni sudionici u stvarnom događaju. Ujedno i kako bi se pokazali mogući nedostaci i nedorečenosti u planovima kod postupanja u izvanrednim situacijama.
Vježba je bila  potrebna, kako bi se u slućaju stvarnog događaja spriječile ili smanjile na najmanju razinu moguće stresne situacije trenutno zatečenih osoba u građevini i pritom spasili ugroženi životi i materijalna dobra.
Održavanje vježbe je također potrebno, da se u slučaju stvarnog ugroza ili sličnog događaja vatrogasne postrojbe obuče u jedinstvenom djelovanju i stožernom zapovijedanju za pravilna postupanja i djelovanja prema pravilima vatrogasne službe.
Ujedno je cilj upoznavanje vatrogasnih snaga, koje bi u stvarnom događaju djelovale na objektu, sa samim specifičnostima objekta kao što su prilazi objektu, putevi za evakuaciju i spašavanje, osobe za kontakt kod izvanrednih događaja, opskrba sredstvima za gašenje, potrebna sredstva za gašenje s obzirom na gorive tvari, mogućnosti odimljavanja, upoznavanje s požarnim sektorima objekta, mogućnosti i mjesta isključenja pojedinih instalacija te dodatne opasnosti i specifičnosti s obzirom na svrhu objekta.

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je 288630138_393564602797415_1301075647370385558_n-1024x768.jpg

Sudionici izvođenja vježbe uz zapovjedanje i vođenje vježbe od strane zapovjednika zajednice korisnici objekta , mjesno nadležno društvo DVD Brestovec Orehovički s navalnim vozilom , kombi vozilom i devet vatrogasaca , DVD Bedekovčina kao središnje društvo s malim i velikim navalnim vozilom, auto cisternom i 15 vatrogasaca, DVD Kebel s kombi vozilom i šest vatrogasaca , DVD Orehovica s navalnim vozilom i 6 vtrogasaca i DVD Poznanovec s malim navalnim vozilom i 6 vatrogasaca. Uz njih u pripravnosti su ZJVP Zabok, Ustanova hitne medicinske pomoći , Elektra Zabok , Zagorski metalac i MUP Zabok.
U pripravnosti (ne sudjeluju u vježbi):
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je 288770329_354167283533134_2630419566916606343_n-1024x768.jpg
TAKTIČKA PRETPOSTAVKA – slijed aktivnosti
Do požara je došlo, uslijed električnog kvara, u prostoru vatrogasnog doma DVD- a Brestovec Orehovički. Požarom je zahvaćena kuhinja i dio novog dijela doma.
Objekt se koristi za potrebe DVD- a Brestovec Orehovički novi i stari dio, te ugostiteljsko trgovački sadržaj u prizemlju. Objekt je jednokatni sa neuređenim potkrovljem. Požar se širi iz kuhinje prema novom dijelu objekta, dim naglo ulazi u ostale prostore te postoji opasnost od urušavanja na prizemne prostorije objekta.
Jednokatni objekt ima ulaz na kat preko vanjskog stubišta te je evakuacija moguća glavnim stubištem ili drugom vatrogasnom tehničkom opremom to jest ljestvama, auto ljestvama, spusnicom i ostalom opremom te direktnim izlazom u prizemlju kao i iz novog dijela.

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je 288766268_718226856175341_5790713027178618063_n-1024x768.jpg

Korisnik objekta i mještani su pokušavali pogasiti nastali početni požar ručnim vatrogasnim aparatima te su isti usporili ali ne i pogasili.
Djelatnici ugostiteljskog i trgovačkog dijela objekta pokreću evakuaciju osoba koje su se zatekle u prostorima. Pristupa se evakuaciji (na mjesta predviđena planom evakuacije) te provjeri da li ima još osoba u objektu, ali zbog velike količine dima i povišene temperature i produkata izgaranja u prostorima djelatnici te korisnici izlaze iz objekta te pregled prostora i spašavanje provode vatrogasci postrojbe DVD-a Brestovec Orehovički.
Vatrogasci DVD-a Brestovec Orehovički uz evakuaciju i spašavanje pristupaju unutarnjem gašenju prostora kuhinje te starog dijela doma preko vanjskog stubišta.Temeljem uvida na mjestu intervencije, informacija od korisnika objekta, pregledu objekta kao i fazi požara zapovjednik VZO Bedekovčina zahtjeva od VOC-a da standardnim operativnim postupcima uzbuni ostala DVD-a s područja Općine Bedekovčina: DVD Bedekovčinu, DVD Kebel, DVD Orehovicu te DVD Poznanovec.
S obzirom na specifičnosti prostora i samog mjesta nastanka požara početno gašenje požara ne uspijeva te se požar širi na novi dio objekta te na potkrovlje kao i na samo krovište. Ujedno se dim širi na sve prostorije u objektu te postoji opasnost od urušavanja pogotovo jer je stari dio doma oštećen i u potresu .
Evakuacija poslovnih prostora se vrši prema Planu evakuacije.

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je 288806433_402323331845017_2627668369358252249_n-1024x768.jpg

Tijek akcije evakuacije
Evakuacija je, uz djelatnike poslovnih prostora, napravljena prema Planu evakuacije.
Spašavanje, gašenje požara te zaštita od proširenja
DVD-a Brestovec Orehovički, nakon prijavka zapovjedniku VZO te primanja zapovijedi kreću na stubište za ulaz na kat starog dijela objekta, obavljaju iskapčanje plina i električne energije na objektu. Pošto je brojilo i glavna sklopka smještena unutar objekta zapovjednik DVD-a izvještava (preko radio stanice 15 radni kanal) zapovjednika VZO da nije moguće u potpunosti isključiti električnu energiju na objektu (nemjereni dio).
Provode (NG i zap) pretragu prostora na katu objekta te zapovjednik DVD-a javlja izviđenu situaciju zapovjedniku VZO preko radio stanice. . Obavljaju evakuaciju i spašavanje neozlijeđenih i ozlijeđenih osoba s postupkom pružanja prve pomoći. (Za potrebe vježbe će biti potrebno spasiti jednu osobu upotrebom nosila te predati VG te dalje djelatnicima hitne pomoći)
VG postavlja cijevnu prugu po stepenicama te predaje istu NG koja je opremljena IA a od NG preuzima spašavanu osobu te ju odnose do hitne medicinske pomoći. NG nakon spašavanja preuzima cijevnu prugu od VG te vrši unutarnje gašenje kuhinje i ostalih prostora zahvaćenih požarom. CG vrši postavu B cijevne pruge do razdjelnice ispred objekta te zaštitnog mlaza sa vanjske strane na istočnoj strani objekta (prema skici).
Strojar vodi brigu o potrošnji vode te snabdijevanju vozila sa istom to jest priključenje na AC DVD- a Bedekovčine.
Sve radnje na predmetnoj vježbi sa NV se rade bez upotrebe vode osim CG za zaštitu objekta.

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je 289008621_702135077515600_5330852572090981006_n-1024x768.jpg

DVD Bedekovčina, nakon prijavka i primanja zapovijedi te dolaska na prednje parkiralište objekta pristupaju (NG, VG, strojar i zap NV (6vat)) postavljanju ljestvi na prvi kat te vrše ulazak u prostorije i pretraživanje prostorija termo kamerom (NG). Zapovjednik DVD-a javlja izviđenu situaciju (preko radio stanice 15 radni kanal) zapovjedniku VZO. Obavljaju evakuaciju i spašavanje neozlijeđenih i ozlijeđenih osoba s postupkom pružanja prve pomoći. Spašena je jedna osoba upotrebom ljestvi i nosila .
Odjeljenje MNV (6vat) nakon prijavka i primanja zapovjedi vrše postavljanje ljestvi na prvi kat te vrše unutarnju navalu (NG) jednim “C“ mlazom vode te zaštitu sa vanjske strane (VG) drugim “C“ mlazom vode.
Odjeljenje AC (3 vatrogasca) DVDa Bedekovčina vrši opskrbu vodom MNV DVD-a Bedekovčina te NV DVD-a Brestovec Orehovički. Ujedno obavljaju (NG AC oprema se sa IA sa NV) odimljavanje, nadtlačnim puhalom, prostorija u prizemlju. Vode brigu o potrošnji vode te snabdijevanju vozila sa istom preko hidrantske mreže.
Sve radnje na predmetnoj vježbi sa NV, MNV te AC se rade bez upotrebe vode osim VG MNV za zaštitu objekta.

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je 288715078_2370065086628294_2886727267136029785_n-1024x768.jpg

DVD Orehovica, nakon prijavka te primanja zapovijedi (Z) i dolaska na unutarnje parkiralište (ostaviti mjesta za vozilo DVD-a Poznanovec) pristupaju (NG i VG NV) postavljanju pruge te vrše zaštitu i gašenje požara sa vanjske strane škole.Vode brigu o potrošnji vode te snabdijevanju vozila sa istom (S).Sve radnje na predmetnoj vježbi sa NV se rade uz upotrebe vode za zaštitu i gašenje objekta.
DVD Kebel, kombi vozilo (5 vatrogasaca) nakon prijavka te primanja zapovijedi i dolaska na unutarnje parkiralište ograđuju prostor za vježbu trakom i čunjevima. Nakon dolaska DVDa Poznanovec i izvršenog spašavanja iz novog dijela objekta preuzimaju spašenu osobu od njih te ju prenose do hitne medicinske pomoći.

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je 288833912_589582765842084_1400230317286601474_n-1-1024x768.jpg
DVD Poznanovec, nakon prijavka i primanja zapovijedi te dolaska na unutarnje parkiralište pristupaju (NG MNV i zap) pretraživanju prostorija novog dijela DVDa Brestovec Orehovički te zapovjednik DVD-a javlja izviđenu situaciju (preko radio stanice 15 radni kanal) zapovjedniku VZO. Nakon izviđanja i spašavanja osobe uz upotrebu nosila obavljaju (NG MNV) unutarnju navalu kroz isti ulaz. (Za potrebe vježbe će biti potrebno spasiti jednu osobu te predati vatrogascima DVD- a Kebel te dalje djelatnicima hitne pomoći) Ujedno obavljaju (VG MNV) vanjsku navalu to jest zaštitu krova novog dijela DVD- a (paziti na gledaoce vježbe i vatrogasce sa druge strane objekta). Za potrebe ovog mlaza moguće koristiti i vozilo DVD-a Orehovice. Vode brigu o potrošnji vode te snabdijevanju vozila sa istom (S).
Sve radnje na predmetnoj vježbi sa MNV se rade bez upotrebe vode osim VG MNV za zaštitu objekta.

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je 5.jpg

Vjezbi su nazočili članovi Stozera CZ Općine Bedekovčina Davor Glumpak i Miro Mihovilić i predsjednik VZO Bedekovčina Željko Odak kojem je nakon vjezbe dat prijavak i koji se prigodnim  riječima obratio sudionicima vjezbe.

Tekst . Željko Odak

Slike : Željko Odak i Rikard  Jadan zagorje com ,

Video Rikard Jadan, Zagorje com

Komentiraj

Ostale vijesti

Objava 2022/S 0F2-0029181 – “Obavijest o nadmetanju”, za postupak Rekonstrukcija i dogradnja vatrogasnog doma s namještajem je objavljena

Naručitelj: DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BEDEKOVČINA je objavio “Obavijest o nadmetanju” za postupak: Rekonstrukcija i dogradnja …