Home / Povijest društva

Povijest društva

POVIJEST DRUŠTVA

povijest bedekovcina

Današnje društvo DVD Bedekovčina nastalo je udruživanjem IDVD-a «Zagorka « i DVD-a Bedekovčina i isto poštuje svijetle i bogate tradicije obaju društava i 95. godina vatrogastva u Bedekovčini.
Braća Stanko i Milan Režek, motivirani s ljubavlju i privrženošću kraju gdje žive i rade utemeljili Industrijsku dobrovoljnu vatrogasnu četu Bedekovčina – Zagorka i registrirali društvo 31. 12. 1912. godine.
Sam naziv upućuje na to da je društvo imalo obilježja i mjesnog društva, odnosno bilo je otvoreno za sve mještane iako je osnovano u sklopu tvornice «Zagorka» Bedekovčina. Na to ukazuje i podatak, da je iste godine prilozima mještana i uz pomoć vlasnika tvornice kupljena nova ručna štrcaljka, prve cijevi i osobna oprema vatrogasaca.

Ta oprema koristi se do 1931. godine, a onda je vlasnik tvornice osigurao sredstva za kupnju motorne štrcaljke «Viktorija» i oko 150 m cijevi.

iskaznica o učlanjenju u Vatrogasnu zajednicu Savske Banovine 10.svibnja 1931.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izbijenjem drugog svjetskog rata iz tada uredno vođene matične knjige društva, koja je sačuvana do danas, vidljivo je da dosta članova društva odlazi na ratište, ali nema podataka o samom radu i aktivnostima društva.
Nakon oslobođenja društvo obnavlja članstvo i sve više mladih pristupa društvu. Osniva se ženski sanitetski odjel i limena glazba koja nastupa na svim svečanostima u mjestu.
Daljnju skrb o društvu vodi tvornica «Zagorka» Bedekovčina koja osigurava kontinuitet rada društva i nabavku potrebne vatrogasne opreme. Tako je 1948. godine kupljena modernija vatrogasna štrcaljka «SORA» , nakon toga Ziegler i i Rosenbauer i vozilo za prijevoz vatrogasaca i opreme. Članovi društva radnici su na zaštiti i osiguravaju dežurstva u tvornici i provode preventivnu zaštitu od požara, te učestvuje u svim vatrogasnim aktivnostima, a pomaže putem tvornice i članstva u radu mjesnog DVD-a i nabavci opreme.
Taj kontinuitet traje do podjele jedinstvene tvornice na tri tvornice , a društvo pripada Vatrostalnom pogonu, koji 1990. godine dolazi u stečaj. Novi vlasnik nema interesa za rad društva. Preostali zaposleni vatrogasci održavaju društvo i paze na opremu koju 1995. godine preuzima mjesno društvo i u svoje članstvu prima sve vatrogasce koji su izrazili želju da i dalje budu dobrovoljni vatrogasci.

Kako se vatrogasno društvo u tvornici pedesetih godina zatvaralo sve više u krug tvornice, bez mogućnosti mještana koji ne rade u tvornici da djeluju u njemu, mještani Bedekovčine Donje u želji za humanim radom i pomoći bliženjem, pokreću inicijativu i uz pomoć Josipa Golca, učtelja i upravitelja škole, Ljudevit Čorko, Drago Štef Čorko, Mata Čorko i Drago Buzjak organiziraju osnivačku skupštinu i 4. studenog 1951. osnivaju Dobrovoljno vatrogasno društvo Donja Bedekovčina i Židovinjak , sa sjedištem u Donjoj Bedekovčini, na brijegu kod Crkve Svete Barbare.

Sam rad društva u početku , bez prostora, sredstava i opreme bio je težak, ali je bilo puno elana i volje da se društvo osposobi za gašenje požara.Članovi društva ne gube volju, održavaju zabave i priredbe , prikupljaju sredstva i nabavljaju opremu koju skladište u podrum škole. Od značajnije opreme 1953. godine kupljena je prva ručna vatrogasna štrcaljka, a iste godine župnik Janko Dumbović ustupa društvu za dom i spemište crkvene prostorije u podnožju Crkve Svete Barbare.
Slijedeće godine društvo nabavlja motornu vatrogasnu štrcaljku tipa «Savica» a 1995. godine zaprežna kola za prijevoz štrcaljke i vatrogasaca.
Od Skupštine općine Zabok društvo 1963. godine dobiva na korištenje zgradu škole kod Crkve Svete Barbare istu adaptira i prilagođava za vatrogasne potrebe, te taj prostor koristi do 1997. godine.
Ustrojstvom SIZ-ova i Mjesnih zajednica od sedamdesetih godina znatnija se sredstva izdvajaju za vatrogastvo pa društvo uz pomoć istih i privrede mjesta 1971. godine kupuje vatrogasnu štrcaljku «Rosenbauer»,

godine 1972. kombi vozilo IMW, a 1979. godine vatrogasnu štrcaljku tipa «Zigler». Školuju se vatrogasci i nabavlja druga osobna i skupna oprema i sredstva za gašenje požara.
Osamdesetih godina ustrojavaju se SIZ-ovi zaštite od požara i društvo se uvrštava u Plan nabavke vatrogasne cisterne kao društvo koje djeluje industrijski razvijenom mjestu Bedekovčini. Istovremeno se dolazi do spoznaje da lokacija doma kod crkve Svete Barbare ne odgovara potrebama mjesta i društva, te se pristupa 16. kolovoza 1985. godine izgradnji vatrogasnog doma, koju ubrzava dodjela vatrogasne cisterne FAP 1620 kapaciteta spremnika 7000 l .

Dom se iste godine izgrađuje do prve ploće, a do 1988. godine uz pomoć Mjesne zajednice Bedekovčina, poduzeća i obrtnika sa područja Bedekovčine i šire, SIZ-a zaštite od požara bivše općine Zabok , priloga građana i dobrovoljnog rada vatrogasaca na domu se izvodi kat i krovna konstrukcija. Tijekom izgradnje nastaju problemi koji prijete raspadom društva. To ne dozvoljavaju osnivači društva i ponovno se od 1991. godine pokreće aktivnost društva i radovi na izgradnji i dovršenju doma. Iste godine izvode se radovi na aneksu doma.
Ustrojstvom novog komunalnog sustava i Općine Bedekovčina od 1994. godine ista pomaže društvu u izgradnji doma, a 1997. godine ulaže u dovršenje izgradnje doma oko 300.000,00 kuna proračunskih sredstava.
Iste 1997. godine 21. rujna uz prigodno obilježavanje 85 godišnjice vatrogastva u mjetstu, dom je otvorio tadašnji predsjednik HVZ dr Franjo Gregurić i na njegovu inicijativu tijekom svečane sjednice prigodom 45. obljetnice društva ujedinjeno je IDVD «Zagorka» Bedekovčina i DVD Bedekovčina u jedno društvo, a kao godina osnivanja uzeta je 1912. godina.

Od općine Bedekovčina dobili smo novu vatrogasnu zastavu s likom Svetog Florijana.

Izgradnjom suvremenog vatrogasnog doma i spremišta, stvoreni su uvjeti i materijalna osnova za rad društva, pa je proteklih pet godine obilježeno i ispunjeno nastojanjem da se na nekoliko razina, posebice na financijskoj, organizacijskoj , preventivnoj i radu s vatrogasnom mladeži i aktivnim članovima unaprijedi i poboljša rad društva.
U tome se i uspjelo i nastavljen je kontinuirani razvoj po svim elementima koji krase jedno središnje dobrovoljno vatrogasno društvo. Uz redovan rad na zaštiti od požara i uklanjanju posljedica elementarnih nepogoda , posebna se pažnja posvećuje preventivnim pregledima , školovanju vatrogasaca i vatrogasne mladeži i njihovu uvježbavanju za gašenje požara i otklanjanje i ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda i vatrogasna natjecanja.
Intezivno se pristupa u suradnji sa osnovnom školom Bedekovčina edukaciji mladeži i djece i stvorena je generacija od 60 mladih muških i ženskih vatrogasaca, a za koju godinu stasat će i druga generacija mladeži u vatrogasce. To je ponos i budućnost našeg društva, a po svojim uspjesima na natjecanjima i ponos Bedekovčine. Naime već deset godina s četiri natjecateljske vrste mladeži nastupamo na državnim natjecanjima i postižemo dobre rezultate.
Vodi se skrb i o popuni vatrogasne opreme tako smo 2000. godine kupili kombi vozilo za prijevoz vatrogasaca na požarište i vatrogasna natjecanja, a u vrijednosti oko 150.000,00 kuna nabavljeno je vatrogasne opreme prema zahtjevima propisa.
Godina 2006. ostati će jedna od godina koja će biti posebno isticana u radu ovog društva. Zahvaljujući gosp. Ivanu Jarnjaku i Mladenu Jurinu glavnom vatrogasnom zapovjedniku. Dobili smo novo malo navalno vatrogasno vozilo. Opremljeno svom potrebnom opremom koja se zahtjeva Pravilnikom. Vozilo s kojim brzo i efikasno interveniramo na cijelom području Općine Bedekovčina, vozilom koje služi svim mještanima u najtežim trenucima. U trenucima za koje molimo dragog boga da nikad ne dođu.
Zahvaljujući toj potpori kupili smo vlastitim sredstvima novo kombi vozilo za prijevoz vatrogasaca.
U sklopu obilježavanja devedeset pete obljetnice našeg društva obnovili smo vatrogasni dom i prvu vatrogasnu štrcaljku, naš ponos, našli smo  joj mjesto u okruženju vatrogasnog doma..Uredili smo  okoliš i park i postavili smo kip Svetog Florijana
Sve to ostvarili smo zahvaljujući u prvom redu upornošću, zalaganjem naših članova dobrovoljnih vatrogasaca uključujući i mladež , koji su često svoje poslove stavili na stranu da društvo ima sve navedeno.

Od pokrovitelja 95 obljetnice Ivana Jarnjaka  dobili smo 20 kompleta intervencijske zaštitne odjeće, obuće, rukavice i kacige.

Potpisali smo povelju o suradnji i bratimljenju s DVD-om Žrnovnica,

DVD om Šolta

i s PGD om Šentvid pri Grobelnom.

Uspostavili smo dobre odnose i prijateljstva sa mnogim društvima.
Uvježbani smo i opremljeni i spremni u kratkom roku , da u svom mjestu u svakoj ulici, zaseoku, obavimo s najvećom vještinom svoju zadaću u interesu Nas samih i svih mještana naše općine.

Postavio i autor teksta i slika :Željko Odak

Komentiraj