Home / O društvu

O društvu

O DRUŠTVU

DJELOVANJE DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA BEDEKOVČINA

Dobrovoljno vatrogasno društvo Bedekovčina dobrovoljna je, stručna, humanitarna, neprofitna i nestranačka udruga od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u pogledu zaštite od požara. Registrirana pri Uredu za opću upravu Krapinsko zagorske županije. Društvo je pravna osoba i osnovano je radi promicanja dobrovoljnog vatrogastva, te unapređenja zaštite od požara. Za obavljanje vatrogasne djelatnosti Društvo djeluje kao središnje društvo za Općinu Bedekovčina i prema Procjeni ugroženosti i Planu zaštite od požara ima vatrogasnu postrojbu od 20 članova, koji ispunjavaju Zakonom propisane uvjete.

Društvo na dobrovoljnoj osnovi razvija i unapređuje vatrogastvo i zaštitu od požara sukladno tehničkom razvoju i dostignućima nauke, tehnologije i prakse u RH i svijetu. Aktivni je činitelj u provođenju preventivnih mjera zaštite od požara, u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom, te u spašavanju ljudi i imovine prilikom prirodnih i drugih nepogoda i nezgoda. Društvo prati, usmjerava i usklađuje rad svojih članova u ostvarivanju poslova i zadataka u oblasti zaštite od požara i drugim djelatnostima u skladu sa zakonom, propisima i Statutom.

Najviše tijelo upravljanja Društvom je Skupština koju čine svi izvršni i pričuvni članovi koji su poslovno sposobni. Ostala tijela Društva su Upravni odbor , koji se sastoji od 15 članova, Zapovjedništvo koje se sastoji od 5 članova, te Nadzorni odbor koji se sastoji od 3 člana.Društvo je udruženo u Vatrogasnu zajednicu općine Bedekovčina i Krapinsko zagorske županije , te preko njih u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu.Društvo u sadašnjem četverogodišnjem mandatu predstavlja i zastupa predsjednik Željko Odak , zapovjednik je dipl-ing Janko Buzjak i tajnik ing. Tomislav Novosel.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Bedekovčina osnovano je 31.12.1912. godine. Nastalo je udruživanjem tvorničkog i mjesnog društva. Djeluje na području Bedekovčine,Križanča i Židovinjaka , a kao središnje društvo na području čitave općine Bedekovčina. Sjedište mu je u Bedekovčini,Stjepana Radića br. 76b.

Vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bedekovčina sudjelovali su u gašenju požara diljem Hrvatske kad je to bilo potrebno U Dubrovniku , Žrnovnici , na Šolti i Dugom otoku .
Rad DVD-a Bedekovčina karakterizira stručnost, uspješnost, brzina, kao i dobra organiziranost.

Navodi ovih karakteristika temelje se na uspješnosti u gašenju ovogodišnjih i prijašnjih požara. Svojim brzim djelovanjem spriječena je velika materijalna šteta u požarima na području djelovanja društva.
Najznačajniji događaji vezani za ovo Društvo su nabavka vatrogasne cisterne 1985. godine, izgradnja i otvoranje vatroganog doma 1997. godine, nabavka lakog navalnog vozila i kombi vozila 2006. godine , te kompleta zaštitne intervencijske odječe 2007 godine.

U svrhu poboljšanja brzine intervencije ugrađena su na dom nova automatska sekcijska vrata koja se otvaraju na znak sirene. A malo navalno vozilo nam je pospješilo brzinu izlaska i dolaska na intervenciju.

DVD Bedekovčina puno truda ulaže u rad i edukaciju mladih. Kolika je uspješnost tog truda najbolje potvrđuje velik broj mladih članova DVD-a te njihova ljubav prema vatrogastvu i uspješnost na natjecanjima. Edukacija djece provodi se od dječijeg vrtića pa kroz osmogodišnju školu. upoznaju se s vatrogasnom djelatnošću, osnovnim pravilima ponašanja u slučaju izbijanja požara, načinom dojave požara, i preventivnim aktivnostima.

Djeca sa velikim interesom razgledavala vatrogasna vozila i opremu za gašenje požara, gasili su simulirani početni požar visokim tlakom i pjenom s novog navalnog vozila. Aktivnosti društva ovog tipa usmjerene su na predškolsku i školsku djecu kao i na vatrogasnu mladež.Rezultat takvog rada je veliki odaziv djece i mladeži za članstvo u društvu.

Tako da konstantno imamo šest do sedam natjecateljskih ekipa djece i mladeži, koje postižu dobre rezultate na natjecanjima. Dogodine tri vrste idu na državno natjecanje vatrogasne mladeži.

Postavio i autor teksta i slika : Željko Odak

Komentiraj