Home / DVD Kebel / Kebel – kontrola hidrantske mreže 2015.

Kebel – kontrola hidrantske mreže 2015.

Kebel – kontrola hidrantske mreže 2015.

U nedjelju 26.04.2015. DVD Kebel proveo je preventivni pregled hidrantske mreže na području naselja Kebel, te djelomično naselja Jalševec i Kosi. Pregledana su ukupno 24 hidranta, od čega su 22 ispravna i spremna za korištenje.

Pregledani hidranti očišćeni su od zemlje, a djelomično je uređen i pristupni put svakome.

Ispravnost hidrantske mreže nam je izrazito bitna jer u slučaju požarne intervencije ista za nas predstavlja glavni i jedini izvor vode za gašenje požara.

DVD Kebel

Komentiraj

Ostale vijesti

27536949_10211278338979589_1392331129_o

KEBEL : Požar na otvorenom

  Gašenje nekontroliranog zgarišta u Keblu Na poziv VOC-a iz Zaboka u utorak 30.01.2018. godine …